Zaposleni

VODSTVO ŠOLE V. d. ravnatelja: mag. Matej Kos
Poslovni sekretarki: Tanja Miklavec, Milena Piciga
Računovodska in administrativna dela: Simona Prelovšek, Endi d.o.o
Svetovalna delavka: Jasmina Škvarč in Petra Pasutto (socialna pedagoginja, ki se ukvarja z otroki s posebnimi potrebami)

 

UČITELJI Mateja Barbarič razredničarka 1. a razreda
DDP 1. a
Vesna Bidoli knjižničarka

Ana Borota Šraj

namestnica razred.  8.a                     GEO 6. a, 7. a, 7. b, 8. a in 9. a            DKE 7. a, 7. b in 8. a
Valentina Bradaš Turk namestnica razred.  6.a                          SLO 6. a, 7. a in 7. b
DDPslj  6. in 7. razred
Tamara Čelhar razredničarka 8. a razreda                 BIO 8. a in 9. a
NAR 7. a in 7. b
Tatjana Dominić Radivojević razredničarka 6. a razreda                KEM 8. a in 9. a
GOS 6. a
NAR 6. a                                         NPH
Darja Frančeškin razredničarka 4. b razreda
DDP 4. b
Nataša Gostiša razredničarka 4. a razreda
DDP 4. a
Irena Gržinič pomočnica vzgojiteljice
Valter Janko namestnik razrednika 7.b                   TIT 6. a, 7. a, 7. b in 8. a
OGK, OGL in OGU
Nadja Janko LUM 6. a, 7. a, 7. b, 8. a in  9. a
LS1, LS2, LS3
Nely Kozlan razredničarka 7. a razreda
TJA 7. a, 7. b, 8. a in 9. a
DDPtja
Lorijana Kozlovič razredničarka 3. b razreda
DDP 3. b
Silvija Kozlovič razredničarka 2. a razreda
DDP 2. a
Suzana Lisjak namestnica razred.  7.a                    MAT 8. a in 9. a
FIZ 8. a in 9. a
Martina Maršič razredničarka 5. b razreda
DDP 5. b
OPB
Maja Mihalič pomočnica vzgojiteljice
Viktorija Pecelj razredničarka 9. a razreda
SLJ 8. a in 9. a
DDPslj  8. in 9. razred
Damijan Pobega namestnik razred. 5.b                      GUM 6. a, 7. a, 7. b, 8. a in 9. a
Maja Pucer namestnica razred.  3.a                    N1A 1. a
TJA 2. a, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b, 5. a,       5. b in 6. a
Nina Podgornik namestnica razred.  2.a                    OPB 2. a
Brigita Strle namestnica razred.  5.a                     ŠPO 5. a, 6. a, 7. a, 7. b, 8. a in 9. a
IŠP, NŠP
Nevenka Šergon Omahen razredničarka 5. a razreda
DDP 5. a
Katja Tavčar namestnica razred.  1.a                    OPB
druga strokovna delavka v 1. razredu
Tamara Tedesco Ljutić namestnica razred.  4.a                      ITJ 1. a, 2. a, 3. a in 3. b
II1, II2
N2I, ŠI1
Karmen Toškan razredničarka 3. a razreda
DDP 3. a
Petra Trošt
ZGO 6. a, 7. a, 7. b, 8. a in 9. a
OPB
Gregor Vidmar namestnik razrednika 3.b                  ŠPO 3. b in 5. b
OPB 3. a
Lisan Vežnaver Hrvatin razredničarka 7. b razreda
MAT 6. a, 7. a in 7. b                         NRA, UBE
DDPmat 6. in 7. razred
Laborantka                                Organizatorka IKT in mentorica ROBOTIKE
OSTALI Hišnik: Zdravko Bajc, Danijel Urankar
Kuhinja: Doris Kocjančič, Mira Kocjančič, Lidija Sever in Ramiza Čajanović
Čiščenje: Zora Marić, Asmira Bašić, Sanja Nikodinović, Ifeta Čajanović
Multiplikator POŠ: Ana Gabrijelčič
DELAVCI PREKO JAVNIH DEL
Raliza Kaneva Miteva
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Center za pravno pomoč d.o.o.

 

Dostopnost