Select Page

Ravnateljica: Eneja Rožanec
Tajnik VIZ: Irena Mahne, Milena Piciga
Računovodja: Simona Prelovšek

Drugi strokovni delavci


Organizator IKT:  Deni Pavletič
Organizator šolske prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima:  Tatjana Dominić Radivojević
Laborant: 
Svetovalni delavki: Jasmina Škvarč in Petra Pasutto

Učitelji


Barbarič Mateja
mateja.barbaric@osmarezige.si
1. razred: SLJ, MAT, SPO, LUM, ŠPO, GUM
Dopolnilni in dodatni pouk 1. a
razrednik 1. a razreda
Borota Šraj Ana
ana.borotasraj@osmarezige.si
GEO 7. a, 7. b, 8. a, 9. a in 9. b
DKE 7. a, 7. b in 8. a
Podaljšano bivanje 4. a
sorazrednik  7. b razreda
Bradaš Turk Valentina
valentina.bturk@osmarezige.si
SLJ 6. a, 7. a, 7. b in 8.2 skupina
Dopolnilni in dodatni pouk SLJ – 6. in 7. razred
razrednik 7. b razreda
Čelhar Tamara
tamara.celhar@osmarezige.si
NAR 7. a in 7. b
BIO 8. a
BIO 9. a in 9. b
Jutranje varstvo
sorazrednik 8. a razreda
Červek Sara
sara.cervek@osmarezige.si
Knjižničarka
Jutranje varstvo
Podaljšano bivanje
Dominić Radivojević Tatjana
tatjana.radivojevic@osmarezige.si
NAR 6. a in 6. b
KEM 8. a, 9. a in 9. b
VEZ
razrednik 8. a razreda
Frančeškin Darja
darja.franceskin@osmarezige.si
4. razred: SLJ, MAT, LUM, DRU, NIT, ŠPO
Dopolnilni in dodatni pouk 4. a
razrednik 4. a razreda
Gostiša Nataša
natasa.gostisa@osmarezige.si
5. razred: SLJ, MAT, DRU, NIT, LUM, GOS
Dopolnilni in dodatni pouk 5. a
razrednik 5. a razreda
Gržinič Irena
irena.grzinic@osmarezige.si
pomočnica vzgojiteljice
Janko Valter
valter.janko@osmarezige.si
TIT 6. a, 6. b, 7. a, 7. b in 8. a
OGK, OGL in OGU
sorazrednik 6. b razreda
Janko Nadja
nadjaj@osmarezige.si
LUM 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 9. a in 9. b
LS1, LS2, LS3
Kozlan Nely
neli.kozlan@osmarezige.si
TJA 7. a, 8. 1 skupina, 9. a in 9. b
Dopolnilni in dodatni pouk TJA – 7., 8. in 9. razred
II2, II3
razrednik 9. a razreda
Kozlovič Silvija
silvija.kozlovic@osmarezige.si
2. razred: SLJ, MAT, SPO,GUM, ITJ, ŠPO
Dopolnilni in dodatni pouk 2. a
razrednik 2. a razreda
Lisjak Suzana
suzana.lisjak@osmarezige.si
MAT 6. a, 6. b, 7. a, 8. 2 skupina
FIZ 8. a, 9. a in 9. b
Dopolnilni in dodatni pouk – MAT 6. razred
sorazrednik 7. a razreda
Maršič Martina
martina.marsic@osmarezige.si
SLJ 6. b
TJA 6. a in 6. b
GEO 6. a in 6. b
GOS 6. a in 6. b
Dopolnilni in dodatni pouk SLJ 6. b
Dopolnilni in dodatni pouk TJA 6. a in 6. b
razrednik 6. b razreda
Mihalič Maja
maja.mihalic@osmarezige.si
pomočnica vzgojiteljice
Mihevc Niko OPB 1. a in 1. b
Pasutto Petra
petra.pasutto@osmarezige.si
učiteljica DSP sorazrednik 4. a razreda
Plesničar Vesna
vesna.plesnicar@osmarezige.si
SLJ 6. a, 6. b, 7. a, 7. b
Dopolnilni in dodatni pouk SLJ – 6. in 7. razred
sorazrednik 9. a razreda
Pečar Lara
lara.pecar@osmarezige.si
ITJ 3. a
TJA 7. b, 8. 2 skupina
II1
N2I
OPB 5. a in 5. b
sorazrednik 3. a razreda
Pobega Damijan
damijan.pobega@osmarezige.si
GUM 5. b, 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 9. a in 9. b sorazrednik 5. b razreda
Pucer Maja
maja.pucer@osmarezige.si
N1A 1. a in 1. b
TJA 2. a, 3. a, 4. a, 5. a, 5. b, 6. a in 6. b
LUM 2. a
sorazrednik 2. a razreda
Strle Brigita
brigita.strle@osmarezige.si
ŠPO 5. a, 5. b, 7. a dekleta, 7. ab fantje, 8. a, 9. a in 9. b
NŠP 4., 5. in 6. razred
ŠSP
razrednik 7. a razreda
Šergon Omahen Nevenka
nevenka.sergon-omahen@osmarezige.si
5. razred: SLJ, MAT, DRU, NIT, LUM, GOS
Dopolnilni in dodatni pouk 5. b
razrednik 5. b razreda
Škvarč Jasmina
jasmina.skvarc@osmarezige.si
Šolska svetovalna služba sorazrednik 9. b razreda
Tavčar Jermančič Katja
katjat@osmarezige.si
druga strokovna delavka v 1. razredu
Podaljšano bivanje 2. a
sorazrednik 1. a in 1. b razreda
Tevž Katja
katjav@osmarezige.si
1. razred: SLJ, MAT, SPO, LUM, ŠPO, GUM
Dopolnilni in dodatni pouk 1. b
razrednik 1. b razreda
Toškan Karmen
karmen.toskan@osmarezige.si
3. razred: SLJ, MAT, SPO, GUM, LUM, ŠPO
Dopolnilni in dodatni pouk 3. a
razrednik 3. a razreda
Trošt Petra
petrat@osmarezige.si
ZGO 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 9. a in 9. b sorazrednik 6. a razreda
Vidmar Gregor
gregor.vidmar@osmarezige.si
ŠPO 6. a, 6. b, 7. b dekleta
IŠP
ŠZZ
Podaljšano bivanje 3. a
razrednik 6. a razreda
Vežnaver Hrvatin Lisan
lisanv@osmarezige.si
MAT 7. b, 8. 1 skupina, 9. a in 9. b
NRA, ROM
Dopolnilni in dodatni pouk – MAT 7., 8. in 9. razred
razrednik 9. b razreda

Ostali


Hišnika: Deni Pavletič in Danijel Urankar
Kuharja: Doris Kocjančič in Rok Pucelj
Kuharski pomočnici: Lidija Sever in Ramiza Čejvanović
Čistilke: Zora Marić, Asmira Bašić, Sanja Nikodinović, Ifeta Čejvanović in Ramiza Čejvanović

Delavci preko javnih del


REACT – EU

Dostopnost