Select Page

Odjavo malice oziroma kosila zaradi odsotnosti učenca, sprejema kuhinja med 7.00 in 9.00 tekočega dneva  na telefonsko številko 05 663 72 55 ali po elektronski pošti info@osmarezige.si .  Neodjavljene obroke se zaračunava. Prav tako se staršem oziroma skrbnikom zaračunavajo neodjavljeni regresirani obroki.

V skladu z Zakonom o šolski prehrani so starši dolžni poravnati račun v zakonskem roku. Če starši po treh prejetih opominih ne plačajo dolga, bo šola dolg izterjala po sodni poti. Rok za reklamacije računa je 8 dni od prejema le-tega.

Več informacij o prehrani se nahaja v Pravilih šolske prehrane OŠ Ivana Babiča Jagra Marezige, ki so objavljena na spletni strani šole.

TRAJNA ODJAVA OBROKOV: Izpolnjen OBRAZEC je potrebno oddati v tajništvo. Odjava se upošteva z naslednjim dnem po oddaji izpolnjenega OBRAZCA.

REACT – EU

Dostopnost