Select Page

Člani sveta zavoda

Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavlja ga 11 članov, in sicer trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev ter trije predstavniki staršev, od tega eden iz vrtcev.

PREDSTAVNIKI DELAVCEVTatjana Dominić Radivojević – predsednica
Silvija Kozlovič
Nevenka Šergon Omahen
Lisan Vežnaver Hrvatin
Irena Gržinič
PREDSTAVNIKI STRAŠEVDarja Mevlja
Sonja Horvat
Erika Štrancar Tota
PREDSTAVNIKI USTANOVITELJAIrena Sirotič
Tamara Ažman
Ingrid Korva

Mandat članov sveta zavoda: 31. 8. 2021 – 30. 8. 2025

Dostopnost