Select Page

Združenje za pediatrijo Slovenske zdravniške zbornice je v dogovoru z Razširjenim strokovnim kolegijem za pediatrijo pripravilo priporočila za izvajanje medicinsko indiciranih diet v okviru šolske prehrane.

Po veljavni medicinski doktrini potrdilo izda izbrani zdravnik na primarni ravni ali specialist pediater. Zdravnik splošne medicine lahko izda potrdilo za obdobje največ pol leta, ki velja za čas do pridobitve potrdila zdravnika specialista.

Potrdilo se izda ob začetku diete in ob ukinitvi.

Starše naprošamo, da si obrazec, ki ga potrebujejo (prijava diete/ukinitev diete) natisnejo ter prinesejo k izbranemu zdravniku, nato pa potrdilo dostavijo vodji šolske prehrane.

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti

Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete

Priporočila za medicinsko indicirane diete

Dodatno: Priporočila za medicinsko indicirane diete

REACT – EU

Dostopnost