Select Page

Dodatni pouk

Šola organizira dodatni pouk za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. Poteka po urniku in v dogovoru z učenci. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanje, učence vodimo k doseganju višjih učnih ciljev.

Dopolnilni pouk

Šola organizira dopolnilni pouk za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Poteka po urniku in v dogovoru z učenci. V prvi in drugi triadi je dopolnilni pouk organiziran praviloma pri slovenščini in matematiki, v tretji triadi pa po potrebi pri različnih predmetih.

REACT – EU

Dostopnost