Select Page

Učenci se lahko prijavijo na malico, kosilo in popoldansko malico.

Časovni termin obroka:

OBROKČAS
Dopoldanska malica9.55 – 10.20
Kosilo12.00 – 14.00
Popoldanska malica: samo za učence, ki so vključeni v PB14.25 – 14.40

Hrane izven določenih časovnih terminov, zaradi organizacije dela, HACCP sistema ter zdravstveno-higienskega režima, ne izdajamo.

Organizator šolske prehrane je Tatjana Dominič Radivojević.

KOSILO

Vrste kosil

Šola učencem omogoča prijavo na redno ali občasno kosilo.

Evidentiranje kosila

Evidenca kosil se vodi glede na prijavo na šolske obroke, ki so jo starši izpolnili do 24. 6. 2021. Vsako spremembo morajo sporočiti v tajništvo šole na telefonsko številko 05 663 72 50.

Trajno odjavo kosila ali malice upoštevamo samo, če je oddana v pisni obliki.

REACT – EU

Dostopnost