Select Page

IZBIRA KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITEV VPISA

Pri izbiri učencev, ki bodo sprejeti, se upoštevajo določena merila:

  • sprejeti so učenci, ki imajo največ točk, pridobljenih na podlagi zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole,
  • skupaj je lahko največ 175 točk (če so vsi obvezni predmeti zaključeni z oceno odlično),
  • če ima več učencev isto število točk (iz ocen) in srednja šola ne more določiti, katere učence bo sprejela, izbere srednja šola tiste učence, ki imajo več točk na NPZ iz slovenščine in matematike v 9. razredu.

REACT – EU

Dostopnost