Select Page

Pisna izjava o prejemanju e-položnic

Obrazec o zbiranju podatkov

Prijava na šolsko prehrano

Preklic prijave na šolsko prehrano

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti

Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete

Prijava k popravnemu izpitu

Prijava za podaljšano bivanje

Soglasje za obdelovanje osebnih podatkov

Soglasje o vključitvi otroka k uram ISP

Soglasje za spremstvo učencev 1. razreda

Soglasje za testiranje z vprašalnikom – SDS – J. L. Holland

Soglasje za vožnjo v šolo z motorjem

Soglasje za vožnjo v šolo s kolesom

Prijava za jutranje varstvo – 1. razred

Prijava za jutranje varstvo – 2. do 5. razred

Predlog za dodelitev statusa perspektivnega športnika

Predlog za dodelitev statusa vrhunskega športnika

Predlog za dodelitev statusa perspektivnega mladega umetnika

Predlog za dodelitev statusa vrhunskega mladega umetnika

Potrdilo o tekmovanju v klubu

Potrdilo za glasbeno šolo

Dovoljenje za zapustitev šolskih prostorov

Vloga za napovedan izostanek od pouka nad 5 dni

Vloga za subvencioniranje šole v naravi

Prijavnica za neobvezne izbirne predmete 4. – 6. razred

Prijavnica za neobvezni izbirni predmet – drugi tuj jezik 7. – 9. razred

Prijavnica za obvezni izbirni predmet v 7. razredu

Prijavnica za obvezni izbirni predmet v 8. razredu

Prijavnica za obvezni izbirni predmet v 9. razredu

Sprememba izbire izbirnih predmetov

Vpisni list za angleščino – 1. razred

Prošnja za vpis ali prepis

Opravičilo za izostanek od pouka

Prijavnica za vključitev v učbeniški sklad

REACT – EU

Dostopnost