Select Page

KNJIŽNIČNI RED:

 • Član šolske knjižnice postane vsak učenec ob vstopu v šolo. Člani šolske knjižnice ne plačujete članarine in zamudnine, dolžni ste dosledno upoštevati knjižnični red.
 • Knjig, izposojenih v šolski knjižnici, ni dovoljeno posojati dalje (sošolcem, prijateljem, drugim osebam). Za knjigo je odgovoren učenec, ki si jo je izposodil.
 • Knjige si lahko izposodite za 30 dni, pred iztekom tega roka lahko izposojo enkrat podaljšate za naslednjih 14 dni.
 • Vsak učenec prejme v začetku šolskega leta knjižnično izkaznico, ki jo mora imeti ob vsakem obisku knjižnice s seboj.
 • Zgoščenk in videokaset ne izposojamo.
 • Poškodovano, uničeno in izgubljeno gradivo moraš nadomestiti z novim, enakim ali enakovrednim, najkasneje v roku 14 dni.
 • Dokler ne vrnete knjig, ki mu je potekel izposojevalni rok, si praviloma ne morete izposoditi drugih.
 • Sezname nepravočasno vrnjenih knjig se pregleduje enkrat mesečno, nato se izda skupno opozorilo za vsak razred. Trdovratni zamudniki boste dobili položnico za plačilo nevrnjenih knjig. “
 • Pridni bralci si lahko izposodijo knjige tudi čez poletne počitnice.

KNJIŽNIČNA PRAVILA:

 • Knjižnica s čitalnico je učencem in strokovnemu osebju šole dostopna ob dnevih pouka po urniku, ki je objavljen na vratih.
 • V knjižnici se lahko zadržujete po pouku.
 • Upoštevajte, da so v knjižnici tudi druge dejavnosti. Ne motite med pogovori za bralno značko.
 • Ob vstopu v knjižnico odložite nahrbtnik na za to določeno mesto. S seboj ne prinašajte hrane in pijače.
 • Ravnajte se po pravilih bontona in ne ovirajte drugih obiskovalcev knjižnice.
 • Če želite, lahko po pouku v čitalnici pišete domače naloge in se učite.
 • Pred odhodom iz knjižnice pospravite za seboj.
 • Po knjigah ne lepite  z lepilnim trakom. Če se knjiga raztrga, jo bo popravila knjižničarka.
 • Kdor kljub opozorilom ne bo upošteval pravil, bo moral knjižnico nemudoma zapustiti.
 • Knjižnični red in pravila ter navodila za bralno značko so objavljena tudi na oglasni deski v knjižnici.

KNJIŽNIČNI RED IN PRAVILA

REACT – EU

Dostopnost