Select Page

NAČRT POPOLDANSKIH GOVORILNIH UR 17.00 DO 18.30 :

MESECDAN
OKTOBERtorek, 10. 10. 2023
NOVEMBERtorek, 7. 11. 2023
JANUARtorek, 9. 1. 2024
MARECtorek, 12. 3. 2024
APRILtorek, 9. 4. 2024
MAJtorek, 14. 5. 2024
JUNIJza starše, ki bodo vabljeni

Potrebno se je predhodno najaviti posameznemu učitelju.

RAZPORED DOPOLDANSKIH GOVORILNIH UR 2023/24:

(tel. št. zbornice: 05 663 72 54)

UČITELJDAN – URA
Barbarič Mateja
mateja.barbaric@osmarezige.si
četrtek – 5.ura
(12:00-12:45)
Borota Šraj Ana
ana.borotasraj@osmarezige.si
torek – 4.ura
(11:0-11:55)
Bradaš Turk Valentina
valentina.bturk@geabosmarezige-si
petek – 2.ura
(9:10-9:55)
Čelhar Tamara
tamara.celhar@osmarezige.si
ponedeljek – 5.ura
(12:00-12.45)
Čopar Tjaša
tjasa.copar@osmarezige.si
četrtek – 4.ura
(11:10-11:55)
Dominić Radivojević Tatjana
tatjana.radivojevic@osmarezige.si
sreda – 3.ura
(10:20-11:05)
Frančeškin Darja
darja.franceskin@osmarezige.si
petek – 0.ura
(7:30-8:15)
Gostiša Nataša
natasa.gostisa@osmarezige.si
petek – 2.ura
(9:10-9:55)
Janko Valter
valter.janko@osmarezige.si
petek – 2.ura
(9:10-9:55)
Janko Nadja
nadjaj@osmarezige.si
sreda – 5.ura
(12:00-12:45)
Kozlan Nely
neli.kozlan@osmarezige.si
petek – 3.ura
(10:20-11:05)
Kozlovič Silvija
silvija.kozlovic@osmarezige.si
četrtek – 3.ura
(10:20-11:05)
Lisjak Suzana
suzana.lisjak@osmarezige.si
torek – 1.ura
(8:20-9:05)
Maršič Martina
martina.marsic@osmarezige.si
četrtek – 2.ura
(9:10-9:55)
Plesničar Vesna
vesna.plesnicar@osmarezige.si
petek – 3.ura
(10:20-11:05)
Pečar Lara
lara.pecar@osmarezige.si
četrtek – 2.ura
(9:10-9:55)
Pobega Damijan
damijan.pobega@osmarezige.si
torek – 2.ura
(9:10-9:55)
Pucer Maja
maja.pucer@osmarezige.si
torek – 4.ura
(11:10-11:55)
Strle Brigita
brigita.strle@osmarezige.si
torek – 5.ura
(12:00-12:45)
Šergon Omahen Nevenka
nevenka.sergon-omahen@osmarezige.si
petek – 4.ura
(11:10-11:55)
Tevž Katja
katjav@osmarezige.si
sreda – 5.ura
(12:00-12:45)
Toškan Karmen
karmen.toskan@osmarezige.si
ponedeljek – 4.ura
(11:10-11:55)
Trošt Petra
petrat@osmarezige.si
torek – 4.ura
(11:10-11:55)
Vidmar Gregor
gregor.vidmar@osmarezige.si
četrtek – 3.ura
(10:20-11:05)
Vežnaver Hrvatin Lisan
lisanv@osmarezige.si
četrtek – 3.ura
(10:20-11:05)

REACT – EU

Dostopnost