Select Page

Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole.

Šola v naravi v šolskem letu 2021/2022:

RAZREDVSEBINADATUMIZVAJALEC
3. razredplavanje3. 10.  – 7. 10. 2022razredniki, zunanji učitelji plavanja
5. in 6.razredsmučarska šola v naravijanuar/februar 2023 ŠD Capris
8. razrednaravoslovne in športne dejavnosti5. – 9. 12. 2022CŠOD Libeliče

Starši učencev 5. razreda, ki bi imeli težave s plačilom šole v naravi, se lahko pred odhodom v ŠVN oglasijo pri šolski svetovalni delavki – pedagoginji Jasmini Škvarč in izpolnijo vlogo za subvencioniranje plačila šole v naravi.
Starši učencev 6. in 8. razreda pa lahko naslovijo prošnjo za pomoč pri plačilu šole v naravi na šolski sklad.

REACT – EU

Dostopnost