Select Page

Dejavnosti, povezane s prehrano učencev, ki se bodo izvajale v šolskem letu 2021/2022:

  • šolska shema ( shema sadja, zelenjave in mleka),
  • tradicionalni slovenski zajtrk,
  • vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s kulturno prehranjevanja.

Vzgojno – izobraževalne dejavnosti, s katerimi bomo vzpodbujali zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja: sadni kotički v učilnicah razredne stopnje in na hodniku predmetne stopnje opremljeni s plakati o pomenu sadja, zelenjave in mleka, razstavni panoji ob dnevu slovenske hrane, izvedba Tradicionalnega slovenskega zajtrka, pogovori o  primernem vedenju pri prehranjevanju na razrednih urah, objava člankov o dogodkih, ki vzpodbujajo zdravo prehranjevanje, objava člankov na spletni strani šole, objave vsebin o kulturi prehranjevanja, odnosu do hrane in navajanje na zmanjševanju odpadkov hrane, obveščanje staršev o šolski shemi na roditeljskih sestankih, vključevanje tem o zdravi prehrani v dneve s posebno vsebino.

REACT – EU

Dostopnost