Select Page

ŠPORTNI PROGRAM

V današnjem času, za katerega je značilna čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in tudi rizični načini preživljanja prostega časa, je športna dejavnost v šoli pomembna za zdrav razvoj učencev. Strokovnjaki poudarjajo, da le strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno strukturirana in redna športna vadba lahko nevtralizira negativne posledice današnjega pretežno sedečega načina življenja in neustreznih prehranjevalnih navad.

Dodatni program športa je namenjen učencem od 1. do 3. razreda. Pri urah športa je prisoten tudi športni pedagog. Športni pedagog je prisoten tudi pri športnih dnevih. S tem omogočamo učencem kakovostno športno vadbo, pri kateri je posebna skrb namenjena nadarjenim za šport in učencem s posebnimi potrebami. Poudarek je tudi na spoznavanju in izvajanju različnih športnih dejavnosti in novih gibalnih spretnosti (orientacijski tek, rolanje, različni plesi, badminton …).

Namen izvajanja programa je predvsem izboljšanje gibalne učinkovitosti pri učencih, učence  navdušiti za različne športne dejavnosti ter prilagoditev različnih športnih dejavnosti glede na sposobnosti otrok.

Najpomembnejši cilji:

  • izboljšanje gibalne in funkcionalne sposobnosti pri učencih (koordinacija gibanja, moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje, natančnost, aerobna vzdržljivost)
  • z redno in kakovostno športno vadbo prispevati k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju učencev,
  • usvajanje temeljnih gibalnih vzorcev in pridobivanje izkušenj, na katerih je mogoče nadgrajevati različna športna znanja,
  • posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,
  • navajanje učencev na odgovoren odnos do zdravja,
  • spodbujanje medsebojnega sodelovanja in strpnosti.

Izvajalec: Gregor Vidmar

REACT – EU

Dostopnost