Select Page

Starši, ki potrebujejo pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, se lahko obrnejo na svetovalno delavko Jasmino Škvarč (tel. 041 784 608) ali na Center za socialno delo Koper. Vloge bodo na CSD Koper sprejemali do 15. julija tekočega leta. Upravičenci do občinske denarne pomoči so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper. Pomoč ponujajo tudi na Rdečem križu in Karitasu.


Šolske potrebščine 2024/25:

Seznam šolskih potrebščin za 1. razred

Seznam šolskih potrebščin za 2. razred

Seznam šolskih potrebščin za 3. razred

Seznam šolskih potrebščin za 4. razred

Seznam šolskih potrebščin za 5. razred

Seznam šolskih potrebščin za 6. razred

Seznam šolskih potrebščin za 7. razred

Seznam šolskih potrebščin za 8. razred

Seznam šolskih potrebščin za 9. razred

Delovni zvezki 2024/25:

Delovne zvezke za učence od 1. do 3. razreda nabavi šola. Učenci jih prejmejo prvi šolski dan.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda morajo nabaviti starši.

Seznam delovnih zvezkov za 1. razred

Seznam delovnih zvezkov za 2. razred

Seznam delovnih zvezkov za 3. razred

Seznam delovnih zvezkov za 4. razred

Seznam delovnih zvezkov za 5. razred

Seznam delovnih zvezkov za 6. razred

Seznam delovnih zvezkov za 7. razred

Seznam delovnih zvezkov za 8. razred

Seznam delovnih zvezkov za 9. razred

REACT – EU

Dostopnost