Select Page
November 2021Predavanje »KAM PO OSNOVNI ŠOLI?«  
Anketa o poklicni poti VPP, test interesov
November 2021 – januar 2022Predstavitev srednjih šol
December 2021 – januar 2022Individualni pogovor svetovalne delavke z učenci
Januar 2022Razpis za vpis v srednje šole
Februar 2022 – 11. 2. in 12. 2.Informativna dneva
Marec – do 2. 3. 2022Prijava za preverjanje posebnih sposobnosti
Marec 2022 – 11. 3. – 21. 3.Preverjanje posebnih sposobnosti
April 2022 – do 4. 4. 2022Vpis v srednje šole
8. 4. 2022Objava števila prijav na srednjih šolah (na internetu)
April 2022 – do 25. 4. 2022Možnost prenašanja prijav
Maj 2022 – 4. 5., 6. 5. in 10. 5. Nacionalno preverjanje znanja
24. 5. 2022Informacije o omejitvah vpisa: (internet:http://www.mss.gov.si)
Junij 2022 – 16. 6. – 21. 6. Prinašanje dokumentov na srednje šole
21. 6. 2022Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in vpis uspešnih učencev
30. 6. 2022Objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka
Julij 2022 – do 1. 7. 2022Vpis uspešnih učencev v drugem krogu (možna izvedba tudi na daljavo)
4. 7. 2022Objava prostih mest (internet)
Začetek julija – september 2022Oddaja prošenj za kadrovske, državne in Zoisove štipendije
Do 31. avgusta 2022Vpis na šolo, ki ima še prosta mesta za učence, ki niso bili sprejeti

REACT – EU

Dostopnost