Select Page

2023/24

november 23predavanje – Kam po osnovni šoli
november 23Anketa o poklicni poti VPP Test interesov
december-januar 24sestanek ŠSS, obravnava učencev-individualno
november – januar 24predstavitev srednjih šol
januar 24RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE Š. (na internetu)
16. in 17. februar 24INFORMATIVNI DAN
Do 4. marec 24prijava za preverjanje pos. spos.
8. do 20. marec 24preverjanje posebnih sposobnosti
do 2. april 24PRIJAVA ZA VPIS
8. april 24objava števila prijav na sred. šolah (na internetu)
do 23. april 24možnost prenašanja prijav
7., 9. in 13. maj 24NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA
24. maj 24INFORMACIJE O OMEJITVAH VPISA (internet:http://www.mss.gov.si)
Med 17. in 21. junij 24prinašanje dokumentov na srednje šole
21. junij 24OBJAVA REZULTATOV 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA in vpis uspešnih učencev
2. julij 24OBJAVA REZULTATOV 2. KROGA IZBIRNEGA POST.
3. julij 24vpis uspešnih učencev v 2. Krogu (možna izvedba tudi na daljavo)
4. julij 23 objava še prostih mest (internet)
začetek julija do septembra 24 oddaja prošenj za kadrovske, državne in Zoisovo štip.
do 31. avgusta 24vpis na šolo, ki ima še prosta mesta, za učence, ki niso bili sprejeti

REACT – EU

Dostopnost