Select Page

Spoštovani starši in učenci!

V priponkah se nahajajo učna gradiva za šolsko leto 2022/23. Učna gradiva 1., 2. in 3. razreda bo nabavila šola, saj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja sredstva za nakup učbenikov ter drugih učnih gradiv.

Učencem od 4. do 9. razreda šola omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Učbeniki so namenjeni več generacijam, zato učenci vanje ne pišejo in z njimi skrbno ravnajo. Ob izteku šolskega leta morajo učenci šoli vrniti urejene učbenike. Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, bodo morali starši učencev plačati odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

Vključitev učencev v učbeniški sklad velja do 9. razreda oziroma do preklica, ki ga starši pisno sporočijo šoli najkasneje do konca junija tekočega leta (obrazec IZJAVA o odstopitvi od US).

Učbeniki:

Seznam učbenikov za 1. razred

Seznam učbenikov za 2. razred

Seznam učbenikov za 3. razred

Seznam učbenikov za 4. razred

Seznam učbenikov za 5. razred

Seznam učbenikov za 6. razred

Seznam učbenikov za 7. razred

Seznam učbenikov za 8. razred

Seznam učbenikov za 9. razred

REACT – EU

Dostopnost