Select Page

Ravnateljica: Eneja Rožanec
Poslovni sekretar: Nataša Šuštaršič, Milena Piciga
Računovodja: Simona Prelovšek

Drugi strokovni delavci


Organizator IKT:  Deni Pavletič
Organizator šolske prehrane:  Tatjana Dominić Radivojević
Laborant: 
Svetovalni delavki: Jasmina Škvarč in Petra Pasutto

Učitelji


Barbarič Mateja
mateja.barbaric@osmarezige.si
1. RAZRED: MAT, SLJ, SPO, ŠPO, LUM, GUM
DOPOLNILNI POUK, DODATNI POUK
razrednik 1. a razreda
Borota Šraj Ana
ana.borotasraj@osmarezige.si
GEO 6. A, B
GEO 7. A, B
GEO 8. A, B
GEO 9. A
DKE 7. A, B
DKE 8. A, B
PODALJŠANO BIVANJE
sorazrednik  0. b razreda
Bradaš Turk Valentina
valentina.bturk@osmarezige.si
SLJ 8. A, B
SLJ 9. A
DOPOLNILNI, DODATNI POUK
razrednik 8. b razreda
Čelhar Tamara
tamara.celhar@osmarezige.si
NAR 6. A, B
NAR 7. A, B
BIO 8. A, B
BIO 9. A
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET UREJANJE BESEDIL
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET MULTIMEDIJA
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
razrednik 6. b razreda
Červek Sara
sara.cervek@osmarezige.si
KNJIŽNIČARKA
Čopar Tjaša
tjasa.copar@osmarezige.si
ŠPO 2. A
NIT 4. A
PODALJŠANO BIVANJE
Dominić Radivojević Tatjana
tatjana.radivojevic@osmarezige.si
KEMIJA 8. A, 8. B
KEMIJA 9. A
ORAGNIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
razrednik 9. a
razreda
Frančeškin Darja
darja.franceskin@osmarezige.si
4. RAZRED: SLJ, MAT, DRU, LUM, GUM, ŠPO
DOPOLNILNI, DODATNI POUK
razrednik 4. a
razreda
Gostiša Nataša
natasa.gostisa@osmarezige.si
5. RAZRED: SLJ, MAT, DRU, NIT, LUM, GUM, GOS
DOPOLNILNI, DODATNI POUK
KOLESARSKI IZPIT
razrednik 5. a
razreda
Gržinič Irena
irena.grzinic@osmarezige.si
POMOČNICA VZGOJITELJICE
Janko Valter
valter.janko@osmarezige.si
TIT 6. A, 6. B
TIT 7. A, 7. B
TIT 8. A
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV – LES
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV – KOVINE
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV – UMETNE MASE
Janko Nadja
nadjaj@osmarezige.si
LUM 7. A, B
LUM 8. A, 8. B
LUM 9. A
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET LIKOVNO SNOVANJE I
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET LIKOVNO SNOVANJE II
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET LIKOVNO SNOVANJE III
Kozlan Nely
neli.kozlan@osmarezige.si
TJA 8. A, B
TJA 9. A
DOPOLNILNI, DODATNI POUK
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA I
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA II
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA III
razrednik 9. a razreda
Kozlovič Silvija
silvija.kozlovic@osmarezige.si
2. RAZRED: SLJ, MAT, SPO, GUM, LUM
DOPOLNILNI, DODATNI POUK
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
razrednik 2. a
razreda
Lisjak Suzana
suzana.lisjak@osmarezige.si
MAT 7. A, B
FIZ 8. A, B
FIZ 9. A
Maršič Martina
martina.marsic@osmarezige.si
TJA 6. A, B
MAT 6. A, B
GOS 6. A, B
DOPOLNILNI, DODATNI POUK
PODALJŠANO BIVANJE
razrednik 6. a
razreda
Mihalič Maja
maja.mihalic@osmarezige.si
POMOČNICA VZGOJITELJICE
Mihevc Niko
niko.mihevc@osmarezige.si
PODALJŠANO BIVANJE
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Pasutto Petra
petra.pasutto@osmarezige.si
DODATNA STROKOVNA POMOČ
SVETOVALNA DELAVKA
Plesničar Vesna
vesna.plesnicar@osmarezige.si
SLJ 6. A, B
SLJ 7. A, B
DOPOLNILNI, DODATNI POUK
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Pečar Lara
lara.pecar@osmarezige.si
TJA 7. A, B
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA 4. – 6. RAZRED
DODATNI PROGRAM: ITALIJANŠČINA 1. – 3. RAZRED
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
razrednik 7. b razreda
Pobega Damijan
damijan.pobega@osmarezige.si
GUM 5. B
GUM 6. A, B
GUM 7. A, B
GUM 8. A, B
GUM 9. A
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Pucer Maja
maja.pucer@osmarezige.si
TJA 2. A, B
TJA 3. A, B
TJA 4. A
TJA 5. A, 5. B
LUM 6. A, 6. B
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA 1. A
PODALJŠANO BIVANJE
Strle Brigita
brigita.strle@osmarezige.si
ŠPO 5. A
ŠPO 6. RAZRED – fantje
ŠPO 6. A – dekleta
ŠPO 7. razred – dekleta
ŠPO 8. A – dekleta
ŠPO 8. A – fantje
ŠPO 9. A – dekleta
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT ZA ZDRAVJE
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT 4. – 6. RAZRED
razrednik 8. a
razreda
Šergon Omahen Nevenka
nevenka.sergon-omahen@osmarezige.si
5. RAZRED: SLJ, MAT, DRU, NIT, GOS, LUM
DOPOLNILNI, DODATNI POUK
KOLESARSKI IZPIT
razrednik 5. b
razreda
Škvarč Jasmina
jasmina.skvarc@osmarezige.si
SVETOVALNA DELAVKA
DODATNA STROKOVNA POMOČ
Tavčar Jermančič Katja
katjat@osmarezige.si
DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU
PODALJŠANO BIVANJE
Tevž Katja
katjav@osmarezige.si
2. RAZRED: SLJ, MAT, SPO, LUM GUM, ŠPO
DOPOLNILNI, DODATNI POUK
razrednik 2. b razreda
Toškan Karmen
karmen.toskan@osmarezige.si
3. RAZRED: SLJ, MAT, SPO, LUM , GUM, ŠPO
DOPOLNILNI, DODATNI POUK
razrednik 3. a razreda
Trošt Petra
petrat@osmarezige.si
ZGO 6. A, B
ZGO 7. A, B
ZGO 8. A, B
ZGO 9. A
Vidmar Gregor
gregor.vidmar@osmarezige.si
ŠPO 5. B
ŠPO 6. B – dekleta
ŠPO 7. RAZRED – fantje
ŠPO 8. B – fantje
ŠPO 8. B – dekleta
ŠPO 9. A – fantje
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT ZA SPROSTITEV
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET IZBRANI ŠPORT
PODALJŠANO BIVANJE
razrednik 7. a razreda
Vežnaver Hrvatin Lisan
lisanv@osmarezige.si
MAT 8. A, B
MAT 9. A
DOPOLNILNI, DODATNI POUK

Ostali


Hišnik: Danijel Urankar
Kuharja: Doris Kocjančič in Rok Pucelj
Kuharski pomočnici: Sanja Nikodinović in Tilen Nadal
Čistilke: Zora Marić, Asmira Bašić, Sanja Nikodinović, Ifeta Čejvanović, Sebira Porčić

Delavci preko javnih del


Informator:
Učna pomoč: Aleksandra Kovačevič

REACT – EU

Dostopnost