Obvezni izbirni predmeti

Učenci izbirajo IP glede na svoje interese, sposobnosti in nadarjenost. Vsak učenec si izbere dva ali tri izbirne predmete, če s tem soglašajo starši.

Izbirni postopek poteka tako, da se učenci najprej seznanijo s predmeti, ki so opisani v Vodnik po obveznih izbirnih predmetih za šolsko leto 2021/2022. Z vprašalnikom ugotovimo, kateri so interesi in zožimo krog izbirnih predmetov. Nato učitelji najpogosteje izbrane izbirne predmete podrobneje predstavijo učencem.

Izbirni predmeti so v 7., 8. in 9. razredu del obveznega programa osnovne šole in se ocenjujejo s številčno oceno. Z njihovo ponudbo osnovna šola omogoča, da učenci in starši s svojo izbiro deloma oblikujejo svoj predmetnik. Pri izbiri učencem pomagajo starši in šola, učenec pa lahko vsako leto spremeni svojo izbiro. Izbirni predmeti trajajo najmanj eno in največ tri leta.

Učenci lahko uveljavljajo pouk na Glasbeni šoli kot izbirni predmet.

 

Dostopnost