Nadstandardni program

Italijanščina

Za učence 1., 2., 3. razreda se organizira tečajna oblika italijanskega jezika (po 2 pedagoški uri na razred) .

Delo z nadarjenimi

 • Logika, matematika, fizika.
 • Delavnice z zunanjimi izvajalci.

Interesne dejavnosti

 • ID za funkcionalno pismenost: Beremo s tačkami in razmišljamo, Pravljične urice 1,2, Matematični in jezikovni krožek.
 • ID za športni program: Športne delavnice 1,2,3, Rokomet, Tenis.
 • ID računalniška pismenost: Robotika in konstruiranje modelov, Lego robotika.

Kombinirane skupine

Zaradi številčnosti smo delili oddelke:

 • v 7.   in 8. Razreda  na dve skupini pri LUM-u, ŠPO  in TIT.
 • v 6. razredu pri GOS,
 • v 9 .r pri TIT-u.

Sredstva za   zgoraj omenjeni nadstandardni program zagotavlja ustanoviteljica.

Šola v naravi

 • 3. razred  (Debeli rtič),
 • 5. razred januar-februar 2021 ( Forni di sopra),
 • 8. – 9.razred (CŠOD).

Tečaj plavanja

Načrtujemo  plavalni tečaj  za četrtošolce ter tretješolce v sklopu ŠVN in petletnike iz vrtca.

Kolesarski izpit

Opravljali ga bodo učenci 5.r in 6.r, nekatere vsebine se bodo  izvajale že v 4.r v okviru kolesarskega krožka za oba oddelka 4.r.

Dostopnost