Select Page

Spoštovani starši in učenci!

V priponkah se nahaja seznam učbenikov za šolsko leto 2024/25. Učbenike za 1., 2. in 3. razreda bo nabavila šola, saj finančna sredstva za nakup učbenikov in drugih učnih gradiv zagotavlja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Učencem od 4. do 9. razreda šola omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Učbeniki so namenjeni več generacijam, zato učenci vanje ne pišejo in z njimi skrbno ravnajo. Ob izteku šolskega leta morajo učenci šoli vrniti urejene učbenike. Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, bodo morali starši učencev plačati odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

Vključitev učencev v učbeniški sklad velja od 1. do 9. razreda oziroma do preklica. Za vključitev v učbeniški sklad je potrebno pisna izjava staršev.

Obrazec IZJAVA o vključitvi v učbeniški sklad.

Učbeniki 2024/25:

Seznam učbenikov za 1. razred

Seznam učbenikov za 2. razred

Seznam učbenikov za 3. razred

Seznam učbenikov za 4. razred

Seznam učbenikov za 5. razred

Seznam učbenikov za 6. razred

Seznam učbenikov za 7. razred

Seznam učbenikov za 8. razred

Seznam učbenikov za 9. razred

REACT – EU

Dostopnost