SUŠ in ŠP

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE – SUŠ

V šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole.

ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.

Mentorica SUŠ-a: Nina Podgornik

Dostopnost