Učbeniški sklad

Učbeniški sklad subvencionira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, šolski sklad pa naš  zavod. Subvencionirani so tudi delovni zvezki za prve razrede.

V učbeniškem skladu hranimo več kot 70 kompletov učbenikov, skupno več kot 1600 učbenikov.

Za potrebe tečajne oblike pouka  italijanščine hranimo skupno 88 učbenikov.

Vesna Bidoli,

knjižničarka in upraviteljica učbeniškega sklada