Select Page

Šolstvo ima v Marezigah že dolgo tradicijo. Stara šolska stavba je bila v Marezigah zgrajena že leta 1899, s poukom v njej pa so začeli leta 1900. Prej je bil pouk v občinskem poslopju (od leta 1865). Pouk se je vršil v slovenskem jeziku. Bilo je šest razredov. Oktobra leta 1943 so Nemci šolo požgali, z zasilnim poukom so nadaljevali v zasebnih hišah. Med nemško okupacijo ni bilo pouka. Po osvoboditvi je pouk takoj spet začel v privatni stavbi (20. nov. 1945 je bilo 89 učencev), kasneje pa spet v stari šoli vse do leta 1985, ko se je pouk preselil v današnjo lepo šolsko stavbo. Zraven šole stoji vrtec in velika, sodobno opremljena telovadnica, ki so jo zgradili leta 1992. Igrišče smo dobili l. 1999.

REACT – EU

Dostopnost