Interesne dejavnosti

Učenci se prostovoljno  vključijo v interesne dejavnosti :

ZAP. ŠT. NAZIV ID RAZRED MENTOR/ICA
1. Pevske urice 1.-2. r Silvija Kozlovič
2. Ljudski plesi 1.-4. r Katja Tavčar Jermančič
3. Šahovski krožek 1.-9. r Damijan Pobega
4. Planinski krožek 1.-9. r Tamra Čelhar
5. Spodbujamo ustvarjalnost 1.-9. r več izvajalcev
6. Socialne igre 2. r Nina Podgornik
7. Športne delavnice 2.-3. r Gregor Vidmar
8. Matematično-jezikovni krožek 3. a Karmen Toškan
9. Računalniški krožek 3. r Lisan Vežnaver Hrvatin
10. Otroški pevski zbor 3.-4. r Damijan Pobega
11. Modelarski krožek 3.-5. r Valter Janko
12. Gasilski krožek 3.-9. r Valter Janko
13. Kolesarski krožek 4. a Nataša Gostiša
14. Kolesarski krožek 4. b Brigita Strle
15. Naravoslovni krožek 4.-9. r več izvajalcev
16. Oljkarski krožek 5. r Damijan Pobega
17. Gledališki krožek 5.-6. r Nevenka Šergon Omahen
18. Rovka Črkolovka 6. r Valentina Bradaš Turk
19. Mladinski pevski zbor 6.-9. r Damijan Pobega
20. Mladinski pevski zbor 6.-9. r Damijan Pobega
21. Mladinski pevski zbor 6.-9. r Damijan Pobega
22. Pevske urice 6.-9. r Damijan Pobega
23. Solo petje 6.-9. r Damijan Pobega
24. Tehniški krožek 6.-9. r Valter Janko
25. Robotika 6.-9. r Valter Janko, Lisan Vežnaver Hrvatin
26. Angleški krožek 8.-9. r Nely Kozlan
27. Novinarski krožek 8.-9. r Ana Gabrijelčič
28. Lomafi 8.-9. r Suzana Lisjak
29. Likovni krožek 6.-9. r Nadja Janko
30. Razvijanje pozitivnega samovrednotenja 7.r Martina Maršič

 

Zunanji izvajalci: 

ZAP. ŠT. NAZIV ID RAZRED MENTOR/ICA
1. Rokomet – dečki
2. Rokomet – deklice
3. Nogomet – dečki
4. Nogomet – deklice
5. Atletika Atletska šola, Radmila Šavron
6. Čebelarski krožek 2.-6. r Jaka Rožac

Dostopnost