Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezne izbirne predmete si učenec izbere, če želi.

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

 

Učenci  4., 5. in 6. razreda lahko izbirajo pouk iz:

  • drugega  tujega jezika – italijanščina (v obsegu dveh ur tedensko),
  • računalništva,
  • športa,
  • tehnike.

Učenci  7., 8. in 9. razreda lahko izbirajo pouk iz drugega tujega jezika (španščina), v obsegu dveh ur tedensko.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko (ZOŠ: 20.a člen).

ZAP. ŠT. PREDMET UČITELJ/ICA RAZRED
1. Šport Brigita Strle 4.-6.
2. Španščina 1, Španščina 2 Tamara Ljutič Tedesco 7. – 9.r
3. Italijanščina Tamara Ljutić Tedesco 4.
4. Italijanščina Tamara Ljutić Tedesco 5.-6.
5. Računalništvo Lisan Vežnaver Hrvatin 4.-6.
6. Angleščina Maja Pucer 1.

 

 

Splošna navodila:
Posamezni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj:

  • 12 učencev,
  • 1.razred: 8 učencev,
  • edina učna skupina v drugem/ tretjem triletju: 8 učencev.

Učne skupine od 4. do 9. razreda se oblikujejo iz učencev drugega in tretjega triletja, ne iz učencev posameznega oddelka. Učna skupina pri predmetih šport in tehnika se deli, če je v njej 21 ali več učencev, medtem ko je za ostale učne skupine normativ 28 učencev. Šola samostojno organizira in oblikuje učne skupine za vsako šolsko leto posebej.

Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja od 4. do 6. razreda, pri tujem jeziku pa od 4. do 9. razreda.

NIP se obravnavajo enako kot obvezni predmeti: so ocenjeni, vsako odsotnost morajo starši opravičiti, med letom učenec ne more opustiti NIP-a.

V primeru, da ob začetku šolskega leta učenec želi zamenjati NIP, je menjava možna v septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin/učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine.

NIP sodijo v razširjen program šole, zato se izvajajo po pouku, lahko sicer v obliki blok ur na 14 dni.

 

Vodnik po neobveznih izbirnih predmetih za šolsko leto 2021/2022

Dostopnost