Učna gradiva za šolsko leto 2020/21

Spoštovani starši in učenci!

V priponkah se nahajajo učna gradiva za prihajajoče šolsko leto 2020/21. Učna gradiva 1., 2. in 3. razreda bo nabavila šola, saj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja sredstva za nakup učbenikov ter drugih učnih gradiv.

Učencem od 4. do 9. razreda šola omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Učbeniki so namenjeni več generacijam, zato učenci vanje ne pišejo in z njimi skrbno ravnajo. Ob izteku šolskega leta morajo učenci šoli vrniti urejene učbenike. Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, bodo morali starši učencev plačati odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

Naročilnica za učbeniški sklad, ki ste jo že izpolnili, velja do 9. razreda oziroma do pisnega preklica, ki ga starši pisno sporočijo šoli najkasneje do petka, 19. 6. 2020.

Starši, ki potrebujete pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, se lahko obrnete na svetovalno delavko Jasmino Škvarč (tel. 041 784 608) ali na Center za socialno delo Koper. Vloge bodo na CSD Koper sprejemali do srede, 15. 7. 2020. Upravičenci do občinske denarne pomoči so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper. Pomoč ponujajo tudi na Rdečem križu in Karitasu.

Lepo pozdravljeni.

Valentina Bradaš Turk

Skrbnica učbeniškega sklada

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 1. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 2. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 3. A. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 3. B. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 4. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 5. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 6. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 7. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 8. RAZRED

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 9. RAZRED

IZJAVA o odstopitvi od US

Dostopnost