UKREPI ZA PREPREČEVANJE COVID-19

Spoštovani učenci, starši in zaposleni,

 

z željo, da pred naglim širjenjem bolezni Covid-19 čim bolje skupno zaščitimo sebe, naše najbližje in posledično celotno družbo si želimo, da se nam pridružite  pri izvajanju predvidenih ukrepov, ki jih je Vlada RS sprejela z odlokom dne 5. 11. 2021 in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 174/2021 6. 11. 2021:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021174.pdf

 1. Vstopanje v šolske prostore

Vsi zaposleni na šoli bomo poskrbeli, da bo vzgojno-izobraževalni proces potekal organizacijsko čim bolje in kakovostno, kljub težavam in motnjam, ki nam jih prinaša nalezljiva bolezen. Negodovanje, jeza, medsebojno oporekanje in prerekanje, obsojanje drug drugega kot posledica naših prepričanj in stališč ob odločitvah Vlade RS nam pri tem ne bo koristilo. Naprošamo vas, da pristopimo k spremembam strpno, z razumevanjem in soodgovorno. Verjamemo, da bomo zmogli zglednega in odgovornega ravnanja v težkih okoliščinah.

Povzetki Odloka, pomembni za starše in skrbnike učenk in učencev:

 1. Vstopanje v šolske prostore

Starši, skrbniki, poslovni partnerji, obiskovalci šole in druge osebe starejše od 12 let, lahko vstopajo v šolo Ie, če izpolnjujejo pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje). Pogoj PCT je za odrasle osebe in osebe starejše od 12 let izpolnjen, če se osebe (ne velja za učenke in učence) izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) in razpolagajo (velja za vse) z enim od ustreznih dokazil PCT, ki jih navaja Odlok. Ne glede na navedeno pa pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let, in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane,
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom,
 • uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19, gripi ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

 

 1. Samotestiranje učenk in učencev

Določba 8. člena Odloka se začne uporabljati 15. novembra 2021, do takrat pa se za samotestiranje udeležencev vzgoje in izobraževanja uporablja Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21). Učencu in dijaku od 15. 11. 2021 dalje pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Testi se tako kot do sedaj in pod enakimi pogoji dobijo v lekarni. O poteku samotestiranja učencev vas bomo naknadno podrobneje obvestili.

 

 1. Uporaba zaščitnih mask za učenke in učence

 

Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FF je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, kar pomeni, da je zaščitna maska obvezna za zaposlene, za vse učenke in učence šole – tudi pri pouku (razen pri dejavnostih, ki so v spodnjih točkah naštete kot izjeme). Niso več dovoljene zaščitne maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 • ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici.

Prosimo starše in skrbnike, da učenkam in učencem zagotovijo kirurške maske ali maske tipa FFP2 od doma.

 

 1. Sodelovanje s starši in skrbniki

Srečanja s starši, roditeljski sestanki, govorilne ure se bo do nadaljnjega izvajale na daljavo (zoom, z učiteljem dogovorjene video-pogovorne aplikacije, po telefonu…). Če bo potreben naš osebni stik s starši/skrbniki, mora biti tako srečanje vnaprej napovedano in dogovorjeno, vendar se lahko realizira le z upoštevanjem pogoja PCT (prebolevnost, cepljenost, testiran) pri vseh udeležencih načrtovanega srečanja.

 

Hvala za razumevanje.

 

Okrožnica MIZŠ: 13214_Ukrepi_Covid_11_2021

Dostopnost