Predmetnik

 

  Število ur tedensko v posameznih razredih
Predmet 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
Slovenski jezik 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Angleški jezik 2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba 2 3  
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Državljanska in domovinska kultura in etika 1 1  
Spoznavanje okolja 3 3 3  
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1,5 2
Naravoslovje 2 3  
Naravoslovje in tehnika 3 3  
Tehnika in tehnologija 2 1 1  
Gospodinjstvo         1 1,5 0,57
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmeti 2/3 2/3 2/3
Neobv. izb. predmeti 2     2/1 2/1 2/1 2 2 2
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število predmetov 6 7 7 8 9 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14
Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32
Dnevi dejavnosti Število dni letno
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravosl. dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Št. tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Razširjeni program
Dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Dop.in dod.pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejav. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dostopnost