KORONAVIRUS

PREVENTIVNI UKREPI, KI JIH UVAJAMO ZARADI MOŽNOSTI OKUŽBE S KORONAVIRUSOM:

  • Redno prezračevanje prostorov
  • Skrb za higieno rok
  • Nabava in namestitev razkužilnikov in razkužil v razrede in na vhode stavbe
  • Dnevno razkuževanje kljuk
  • Nabava mask (za primer pojava povišane telesne temperature)
  • Priprava načrta v primeru pojava virusnega obolenja (pripravi Tatjana Dominić-R., vodja delovno-koordinacijske skupine)

PRAVILNA HIGIENA KAŠLJA      NASVETI ZA UMIVANJE ROK     NAVODILA NIJZ

Delovno-koordinacijska skupina:

Tatjana Dominić-R.

Gregor Vidmar

Brigita Strle

Jasmina Škvarč

Ravnateljica: Adelina Pahor

Dostopnost