Knjižnični red

• Član šolske knjižnice postane vsak učenec ob vstopu v šolo. Člani šolske knjižnice ne plačujete članarine in zamudnine, dolžni ste dosledno upoštevati knjižnični red.

• Knjig, izposojenih v šolski knjižnici, ni dovoljeno posojati dalje (sošolcem, prijateljem, drugim osebam). Za knjigo je odgovoren učenec, ki si jo je izposodil.

• Knjige si lahko izposodite za 30 dni, pred iztekom tega roka lahko izposojo enkrat podaljšate za naslednjih 14 dni.

• Vsak učenec prejme v začetku šolskega leta knjižnično izkaznico, ki jo mora imeti ob vsakem obisku knjižnice s seboj.

• Zgoščenk in videokaset ne izposojamo.

• Poškodovano, uničeno in izgubljeno gradivo moraš nadomestiti z novim, enakim ali enakovrednim, najkasneje v roku 14 dni.

• Dokler ne vrnete knjig, ki mu je potekel izposojevalni rok, si praviloma ne morete izposoditi drugih.

• Sezname nepravočasno vrnjenih knjig se pregleduje enkrat mesečno, nato se izda skupno opozorilo za vsak razred. Trdovratni zamudniki boste dobili položnico za plačilo nevrnjenih knjig. ”

• Pridni bralci si lahko izposodijo knjige tudi čez poletne počitnice.

knjižničarka Vesna Bidoli