Knjižnična pravila

Knjižnica s čitalnico je učencem in strokovnemu osebju šole dostopna ob dnevih pouka po urniku, ki je objavljen na vratih.

V knjižnici se lahko zadržujete po pouku.

Upoštevajte, da so v knjižnici tudi druge dejavnosti. Ne motite med pogovori za bralno značko.

Ob vstopu v knjižnico odložite nahrbtnik na za to določeno mesto. S seboj ne prinašajte hrane in pijače.

Ravnajte se po pravilih bontona in ne ovirajte drugih obiskovalcev knjižnice.

Če želite, lahko po pouku v čitalnici pišete domače naloge in se učite.

Pred odhodom iz knjižnice pospravite za seboj.

Po knjigah ne lepite  z lepilnim trakom. Če se knjiga raztrga, jo bo popravila knjižničarka.

Kdor kljub opozorilom ne bo upošteval pravil, bo moral knjižnico nemudoma zapustiti.

 

Knjižnični red in pravila ter navodila za bralno značko so objavljena tudi na oglasni deski v knjižnici.