Select Page

Spoštovani,

v letu 2023 bo šolski sklad OŠ Ivana Babiča – Jagra Marezige uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine.

Zakon omogoča, da se do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno šolsko leto lahko kot upravičencu nameni šolskemu skladu oziroma skladu vrtca, ki je uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine.

ODSTOP  DELA DOHODNINE JE ZA VAS POPOLNOMA BREZPLAČEN, saj bi sicer država sredstva vrnila nazaj v državni proračun. Dohodnino lahko namenijo tudi študentje, ki opravljajo študentsko delo.

Če se boste odločili za odstop dela dohodnine našemu šolskemu skladu, vam bomo za to zelo hvaležni. To lahko storite na dva načina:

Finančni urad Koper

Piranska cesta 2

6000 KOPER

p. p. 31

Obrazec je priloga tega dopisa, nahaja pa se tudi na spletni strani e-davki: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

Podpisan obrazec velja do preklica in ga ni potrebno oddajati vsako leto.

Za odstop dela dohodnine našemu šolskemu skladu se vam že v naprej najlepše zahvaljujemo.

OBRAZEC

OBVESTILO

REACT – EU

Dostopnost